S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizace příloh Pokynu pro příjemce grantů financovaných z malého grantového schématu programu Zdraví

Vytvořeno: 20. 12. 2022 Poslední aktualizace: 20. 12. 2022

Dne 20. 12. 2022 byly aktualizovány přílohy Pokynu pro příjemce grantů financovaných z malého grantového schématu programu Zdraví. Tento pokyn upravuje postupy pro realizaci projektů malého grantového schématu programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021 od okamžiku jejich schválení.

Změny se týkají přílohy č. 13 Soupis osobních výdajů, kde byla tabulka nově rozšířena o sloupce odvody za zdravotní pojištění, odvody na sociální pojištění a ostatní zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem. Dále byla přidána příloha č. 21 Sazby per diems a zveřejněn dokument „Per diems – praktický příklad“, který odpovídá na nejčastěji kladené otázky, týkající se této oblasti.

Aktuální verzi Pokynu včetně příloh naleznete zde.