S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizace Pokynu pro příjemce grantů financovaných z malého grantového schématu programu Zdraví

Vytvořeno: 25. 1. 2023 Poslední aktualizace: 25. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví – Zprostředkovatel Malého grantového schématu vydává aktualizovanou verzi Pokynu pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví.

 Tento pokyn upravuje postupy pro realizaci projektů malého grantového schématu programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021 od okamžiku jejich schválení.

 Dne 24. 1. 2023 byla zveřejněna aktualizovaná verze Pokynu. Změna se týká limitu výdajů na kapitolu Management, kdy výdaje v této kapitole nesmí přesáhnout 15 % celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu (původně 10 %) v případě projektů s dobou realizace do 2 let včetně a 20 % celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu (původně 15 %) s dobou realizace delší než 2 roky. Informaci o tomto limitu naleznete na str. 40 Pokynu v seznamu příkladů Podstatných změn bez dopadu na RoPD.

 Aktualizovanou verzi včetně příloh a také verzi s vyznačenými změnami lze stáhnout zde.