Aktualizace Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro sub-projekty z Výzvy č. 1 a Výzvy č. 2

Vytvořeno: 8. 9. 2014 Poslední aktualizace: 8. 9. 2014

V rámci programu Implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR byly aktualizovány Podmínky k Rozhodnutí pro poskytnutí dotace pro Výzvu č. 1 a Výzvu č. 2.

Důvodem aktualizace je přijetí zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole, kterým byl zrušen zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizovaný text přílohy č. 16 Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně ostatních příloh pro výzvu č. 1 naleznete zde.

Aktualizovaný text přílohy č. 16 Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně ostatních příloh pro výzvu č. 2 naleznete zde.