S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizace Metodického pokynu pro účastníky zapojené do projektu na základě Výzvy vyhlášené v roce 2021

Vytvořeno: 3. 11. 2021 Poslední aktualizace: 3. 11. 2021

S platností od 1. 11. 2021 došlo ke změně monitorovacích období, a tudíž také ke změně termínu odevzdání podkladů k 1. monitorovacím zprávám.

1. monitorovací období aktuálně končí ke dni 31. 12. 2021 a mezní odevzdání podkladů pro 1. monitorovací zprávu je stanoveno ke dni 31. 1. 2021. V tabulce níže naleznete aktuální rozložení monitorovacích období do konce projektu, v příloze pak aktualizovaný Metodický pokyn pro účastníky zapojené do projektu v roce 2021.

Pořadí podkladů

Monitorovací období

Odevzdání podkladů do

od

do

1.

1. 1. 2021

31. 12. 2021

31. 1. 2022

2.

1. 1. 2022

31. 8. 2022

30. 9. 2022

 

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Přílohy