Aktualizace distribučního balíčku CZ-DRG v5 revize 1

Vytvořeno: 20. 12. 2022 Poslední aktualizace: 27. 11. 2023

Na základě potřeby opravy v softwarových nástrojích Pre-Grouper a Grouper, nutnosti aktualizace číselníků Center vysoce specializované péče, opravy kalkulace délky UPV a korekce aktualizace primárních klasifikací byl aktualizován distribuční balíček CZ-DRG verze 5.0 revize 1.

Detailní popis aktualizace je v dokumentu 00__CZ-DRG_v5_r1_Duvodova_zprava_aktualizace_12_2022.pdf. 

V opravě distribučního balíčku ze dne 23. ledna 2023 byla v programu Pre-Grouper provedena úprava pro zajištění správného spuštění programu v případě zadávání parametrů na příkazové řádce a pro případ nedefinovaných položek ID_ZP (nepovinná položka identifikace zdravotní pojišťovny). Dále byl doplněn výpočet KP2 – délka trvání invazivní a neinvazivní umělé plicní ventilace v případě využívání databází.

V opravě distribučního balíčku ze dne 20. listopadu 2023 byl aktualizován číselník Center vysoce specializované péče.