AKTUALIZACE č. IV – Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k dokumentu Koncepce návazné péče resp. k dokumentu Akční plán č. 8b:Zvýšení dostupnosti návazné péče Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Vytvořeno: 26. 5. 2016 Poslední aktualizace: 26. 5. 2016

Více informací naleznete zde: