S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktualizace 98. výzvy – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Vytvořeno: 9. 12. 2021 Poslední aktualizace: 9. 12. 2021

Řídicí orgán IROP oznámil revizi textu výzvy č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.

Revize se týká navýšení alokace výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Důvodem je zajištění širšího rozsahu regionální podpory projektů předložených do výzvy č. 98 a tím i zajištění širší podpory zdravotní péče zajišťované v rámci páteřní sítě. Alokace je navýšena tak, aby pokryla všechny projekty, které úspěšně prošly hodnocením.

Bližší informace naleznete na tomto odkaze – IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s o (mmr.cz)