S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizace 102. výzvy – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.

Vytvořeno: 9. 12. 2021 Poslední aktualizace: 9. 12. 2021

Řídicí orgán IROP oznámil revizi textu výzvy č. 102 IROP „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.“ a aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Hlavním předmětem revize je upřesnění vazby oprávněných žadatelů na seznam vyšetřujících laboratoří zapojených do systému hlášení a splňujících podmínky pro vyšetřování původce covid-19 uveřejněný Státním zdravotním ústavem, kdy je revizí upřesněn okruh oprávněných žadatelů a tento je vázán na platnost dat k 11.11.2021.

Bližší informace naleznete na tomto odkaze – IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Výzva č. 102 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II. (mmr.cz)