S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktualizace 100. výzvy – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Vytvořeno: 22. 7. 2021 Poslední aktualizace: 22. 7. 2021

Řídicí orgán IROP oznámil revizi textu výzvy č. 100 IROP „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“ a aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Bližší informace naleznete na tomto odkaze – IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Aktualizace 100. výzvy – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb (mmr.cz)