S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktuality projektu PaRIS

Vytvořeno: 17. 8. 2022 Poslední aktualizace: 17. 8. 2022

Projekt PaRIS vstupuje 1. srpna 2022 do třetí – závěrečné fáze. Poslední fáze se zaměřuje především na realizaci a vyhodnocení hlavního průzkumu, výsledná publikace by měla být k dispozici v prosinci 2023. V druhé polovině roku 2022 bude OECD a členské státy vyhodnocovat průběh pilotního průzkumu. Vlastní průzkum by pak měl být zahájen pravděpodobně na jaře roku 2023 (uvedené se však může měnit).

V rámci skončené 2. fáze (únor 2021–červenec 2022) proběhl pilotní průzkum. V případě ČR bylo osloveno 26 náhodně vybraných ordinací praktických lékařů a jejich prostřednictvím více než 500 pacientů. ČR patří i nadále mezi tři státy (z 19), které jsou v realizaci projektu nejdále.

Průběh pilotního průzkumu byl následující. Za vybranou ordinaci lékař nebo sestra vyplnili on-line dotazník. Následně byli osloveni (e-mailem nebo telefonicky) náhodně vybraní pacienti, starší 45 let, kteří měli v posledních 6 měsících s danou ordinací kontakt. Dotazník pro pacienty mohl být vyplněn on-line nebo v papírové formě a byl zaměřen na získávání informací o zkušenostech s poskytovanou péčí v ordinaci praktického lékaře a informací o hodnocení výstupů této péče. Stejný mechanismus bude uplatněn také v případě hlavního průzkumu.

Na základě zkušeností z pilotního projektu bude proveden hlavní průzkum, který počítá se zapojením většího množství praktických lékařů i pacientů. Podrobnosti o implementaci poslední fáze projektu budou předmětem dalšího jednání.

Stejně jako v případě pilotního průzkumu, tak také hlavní průzkum počítá s tím, že účast je dobrovolná a odpovědi budou považovány za zcela důvěrné. Dotazníky k rozborům budou odesílány zásadně v anonymizované podobě. Odpovědi budou sloučeny s odpověďmi z dalších lékařských ordinací a výsledky nebudou obsahovat žádné údaje, podle kterých by bylo možné účastníky (poskytovatele či pacienty) identifikovat.