S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Akreditační komise

Vytvořeno: 3. 9. 2008 Poslední aktualizace: 29. 7. 2020

Podle ustanovení § 47 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.), zřizuje ministerstvo akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí podle ustanovení § 46 a k posouzení odejmutí akreditace. Dále podle ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb. vydává ministerstvo Organizační řád a Statut ve věstníku MZ.

Aktuální verzi Statutu a jednacího řádu naleznete v příloze.

Přílohy