Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2019

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2019

25.06.2019

Ministerstvo zdravotnictví v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2019 v Programu č. 2

Celý článek

Vypořádání námitek RM 2019 - LÉKAŘSKÉ OBORY

26.04.2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vypořádání námitek proti vyloučení žádostí o dotaci pro formální nedostatky.

Celý článek

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2019

05.04.2019

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2019, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice a výzvě.

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2019 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2019 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

21.12.2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb. Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019, včetně výše dotace pro rok 2019 v jednotlivých oborech a základních kmenech

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa