Odborník | Zdravotník

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2017 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2017, včetně výše dotace pro rok 2017 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2017.         

        

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.12.2016

Poslední úprava: 20.12.2016, 13:59