ࡱ> g2ـ\pKle kov Jana Ing.Ing. Ba= =xx<8@"1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1h@Arial1@Arial1 @Arial1@Arial1 @Arial1@Arial1 @Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1 @Arial CE1&@ Courier New1 @Arial CE1 @Arial CE1 @Arial CE1 @Arial CE1 @Arial CE1 @Arial CE1 @Arial CE1 @Arial CE1@Arial1@Arial1@Arial1 @Arial1 @Arial1@Arial1@Arial1 @Arial CE1@Arial1 @Arial1 @Arial1@Arial1 @Arial1 @Arial1 @Arial1 @Arial1 @Arial1 @Arial1@Arial1rCalibri1 rCalibri1rCalibri1 rArial1rCalibri1 rCalibri1,8rCalibri18rCalibri18rCalibri1h8rCambria1<rCalibri14rCalibri1rCalibri1 rCalibri1>rCalibri14rCalibri1?rCalibri1rCalibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_-"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) General_) #,##0" K "0.0 #,##0\ "K ""Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"c/[$ -2]\ #\ ##,000_);[Red]\([$ -2]\ #\ ##,000\)        5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 a> + ) 8 9 : ff , * ; P < P = = > ?   *   @ ` A B C  D  E F 6 6 6 6 6 6  " "  " - "! !" " -"! !! 1   "  ) " @@@ @@ @   ! ! "   ) ) ( ( p @       @     ! !  )  x "x   " " " ""  "@ @ "@ @   @      ! ) "! "  @  @ @   @ " " @ "@ @ + "@ @ + !!@ @ / !!!@ @ / "@ @  !"@ @ @  `@@ `@ ` @ `@ ` ` " h@ #-x " h ""x " h !p " x #x  x@ @ #"x "x # x "!x #!x x "p 1 | x x "x ` @  `  `@@ ` @ `@ ` " h@ " h  `  `  "x@ @ & h @ @@  @ " " "  " !)" !p@  ` @  `@@  x (@ @  @  - - -  "x "x !/ "x "x "x " " " " " " " (x (x (x " " !x "@ @  "@ @  " " ! "@ @  " " "@ @ (!'"" @ (! ! " " ! ! ! " " " ""@ + "!" @ + " " " "x "x "x " " " ""@ + `7 "@ @ "@ @ (@  ("x " 7 "@ @  @ @ ! @ "@ " @ " " !p7 p@7 p7 p 7 `@7 ` 7 h@7  ` 7 ` @ 7  ` 7 +  - - "     ! ! ! " " ) ) ) ! @ @ @  @@ @ @ (@ @@ @  @ @   " ' @   @ @  ( @  + + (@@ @ @ " ""! @@ @  @ "  " ""   (@ @ @ @ @@@! @@! "@@ "@ " @ @ @  "@@ "@ *@"@@ "@ " @ """" " "       4"@@ 4"@ 4" @ "@    " " " + + + + + + "8R" 8R" 8R"    "" " " "@ "@ "@ " " "    "@ " "! ! ! "@@@@ @@ @  " " " " " "  !p@@ !p@ !p @ x7 x7 "p@@ "p@ "p @ "x@7 -x@@ 2 -x@ 2 -x @ 2 p@@ p@ p @ "p@@ "p @  !@ @ !@ @ "!@ @ / "!@ @ / !@ @ !@ @ !@ @ !@ @ !@ @ + !@ @ + @ @ @ "@@ "@ " @ @@@ @@@ @ "@ " @ @ @ @ @ @ @ "@@ "@ " @ @ @ @ * " !/ xx*@ @ *x@ @  "@ @  " "x " "@ @ !/ "" "x"x "" " " * *x " *x " " " " * *x " " " "x "x "x "@""@@ + ""@ + ""@ + ""@@ + ""@ + ""@ + "x"@ + "x"@ + "x"@ + ""@ + ""@ + ""@ + "x"@@ "@ " @ "@@ "@ " @ "@@ "@ " @ "@ " " " "@@ "@ " @ "x@@ "x@ "x @ * *@@ *@ * @ "@@ "@ " @  "@@  "@  " @ *@@ *@ * @ *@ * * *@ * * ) )@@ )@ ) @ ) ) "@@ "@ " @  q )" "@ q q / "7 "" @ @ %x "x "x "x@ "x2 x@@ x@ x @ x@ x x  x@  x  x "x x@ p@ "p ""x $"x@@ $"x@ $"x @ x@@ x@ x @ "x@@ "x@ "x @ x@@ x@ x @ "x@@ "x@ "x @  x@  x @ "x@ "x@ $x@@ $ x@ $ x @  @  x@@2 x@2 x @2 x@2 x2 x 2 x@ 2 x 2 x 2 !x@@ !x@ !x @ x@@2 x@2 x @2 x@2 x 2 x@ 2 x 2 !x@@ @  @ !x@ !x @ !x@ @ !x@ !x !x !x@ x "x"@@ 2 "x"@ 2 "x " @ 2 *x"@@ 2 *x"@ 2 *x " @ 2 ||!v\}-} ,000}-} ,000}-} ,000}-} ,000}A} ,000ef\([$}A} ,000ef \([$}A} ,000L\([$}A} ,000L\([$}-} ,000}A} ,000L\([$}A} ,000L\([$}A} ,000L \([$}A} ,00023\([$}A} ,00023\([$}-} ,000}-} ,000}A} ,00023\([$}-}! ,000}U}" ,000\([$#\ #}(}% ,000}A}& ,000\([$}}' ,000\([$???#\ #???)-"? ??? _-; ???}A}* ,000\([$}A}+ ,000?\([$}A}, ,00023\([$}-}- ,000}-}. ,000}A}/ e,000\([$}x}4,000\(???#\ ???)- ??? _}A}6 },000\(}A}7 a,000\(}-}8 ,000}}9 ??v,000̙\(#\ )-  _-; }}: },000\(#\ )-  _-; }}; ???,000\(???#\ ???)- ??? _-; ???}-}< ,000}A}= ,000\(}A}> ,000\(}A}? ,000\(}A}@ ,000\(}A}A ,000\(}A}B ,000 \(}(}I,000}(}J,000}(}K,000}(}S,000}(}T,000}(}`,000}(}a,000}(}d,000}(}e,000}(}f,000}(}g,000}(}h,000}(}i,000}(}j,000}(}k,000}(}l,000}(}m,000}(}n,000}(}o,000}(},000}(},000}(},000}(},000}(},000}(},000}(},000}(},000}(} ,000}(} ,000}(} ,000}(},000}(}#,000}(}$,000}(}(,000}(}),000}(}-,000}(}<,000}(}=,000}(},000}(},000}(},000}(},000}(},000}(},000}(},000}(},000}(},000)20 % Zvraznn1K20 % Zvraznn1 %)20 % Zvraznn2K"20 % Zvraznn2 %)20 % Zvraznn3K&20 % Zvraznn3 %)20 % Zvraznn4K*20 % Zvraznn4 %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L渷 %)40 % Zvraznn3K'40 % Zvraznn3 %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 Lմ %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23ږ %)60 % Zvraznn3K(60 % Zvraznn3 %)60 % Zvraznn4K,60 % Zvraznn4 %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6K460 % Zvraznn6 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%FHypertextov odkaz &Chybn?Chybn %#'Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???(Mna):Mny bez des. mst *Nadpis 1ENadpis 1 I}%O +Nadpis 2ENadpis 2 I}%? ,Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 -Nadpis 47Nadpis 4 I}% .Nzev1Nzev I}%/ NeutrlnE Neutrln e%&Normln0 normln_801 normln_812 normln_823 J Pou~it hypertextov odkaz 4Poznmkaj Poznmka 5&Procenta#6Propojen buHkaSPropojen buHka }%7SprvnASprvn a%#8Text upozornnE Text upozornn % 9VstupuVstup ̙ ??v% :Vpo etyVpo et }% ;VstupwVstup ???%????????? ???'<Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %= Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %> Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %? Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %@ Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %A Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %B Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`*Pokyny k vyplnn$ Provodn list0qInformace o ~adateli2Informace o struktuYeBKpYedbe~n finan n pln OSV <aPYedb~n finan n pln PO.)Finan n pln I+II_05Finan n pln III PO4HFinan n pln III OSV 0 }ivotopis akolitele Prohlaen$5 P Bezdlu~nost"\ P spoluprce List1 0Excel_BuiltIn_Print_Area_5<VV4 Excel_BuiltIn_Print_Area_5;/Kraje<Kraje:$Moravskoslezk<$Moravskoslezk: ;0 ;H ;D, StYedo esk<, StYedo esk:8 mPokyny k vyplnnV OBORU PO ET MSTIdentifika n daje o ~adateliPrvn forma*) Sdlo organizace - ulice .p. / .o.ObecPS Podn ~dosti as pYijet ~dosti :Datum otevYen oblky :Splnn formlnch nle~itostNZEVSPLNNO NESPLNNO}dost 1 x originl1 x CDPYlohyOzna en oblkyOstatn informace!Vylou eno pro formln nedostatkyDatum zveYejnn!Datum odesln akredita n komisiStanovisko akredita n komisePoYad ~dostiStanovisko ministerstva pYidleno nepYidleno*) vyber jednu z mo~nostOSV sdru~en podnikatelo=Projekt 2 - Vzdlvn nelkaYskch zdravotnickch pracovnko$v.o.s. - veYejn obchodn spole nostk.s. - komanditn spole nost&s.r.o. - spole nost s ru enm omezenma.s. - akciov spole noste.s. - evropsk spole nost%evropsk hospodYsk zjmov sdru~endru~stvonadaceneziskov organizacepYspvkov organizace V OBORU**) PO ET MST**) Nzev organizace**)Prvn forma**) Sdlo organizace - ulice**) .p. / .o.**) Obec**) PS **)I DI e-mailTelefon$ .j. registrace i zYizovac listiny Registrujc orgn i zYizovatel Kd banky*Adresa mstn pYsluanho Finan nho YaduStatutrn orgnPYjmen, jmno, titulFunkceUliceJmno akolitelePoznmky,**) na te se automaticky z pYedchozho listuPraha StYedo esk Jiho eskPlzeHsk Karlovarsksteck LibereckKrlovehradeck PardubickVyso ina Jihomoravsk OlomouckMoravskoslezkZlnsk Prohlaen&Osoba odpovdn za zpracovn projektuMstoDatumPodpis7Osoba odpovdn za zpracovn finan nho plnu projektu%VyplHuje zstupce statutrnho orgnuNProhlaauji, ~e veaker daje jsem uvedl dle svho nejlepaho vdom a svdom.Titul, jmno, pYjmen:Datum narozen:Trval bydliat:Kontakt (telefon, e-mail): Vzdln:`kola:Zskan atestace:Datum:#Zskan specializovan zposobilost:Seznam absolvovanch vzdlvacch akc za poslednch 5 let v rmci celo~ivotnho vzdlvn a po et zskanch kredito a certifikto : Zamstnn: ZaYzen:Obor:od - do Zkuaenost ve akolc innosti ( po et odakolench akolenco za poslednch 5 let, specifikovat zda se jednalo o akolence na odbornou nebo specializovanou zposobilost, pokud v sou asnosti mte akolence uvete kdy bude kon it podle novho kurikula): N z e v u k a z a t e l eMZDOV NKLADY NA REZIDENTA Hrub mzdaOdvody celkem MZDOV NKLADY NA `KOLITELEOSTATN NKLADY NA REZIDENTANEINVESTI N NKLADY CELKEMMaterilov nkladyNklady na slu~by*Zkladn informace tkajc se akreditace Dlka praxe akolitele:Profesn ~ivotopis akolitele Provodn list k ~dosti Informace o ~adateli%Bankovn spojen ~adatele/zYizovateleHodnota ukazatele celkemXdn vyplnn ~dostANO / NE Prvn forma Zajiatn praxe pro obory:1 V dne (Podpis statutrnho orgnu/fyzick osobyRaztko organizace' V dne Kopie dokladu o registraci }ivotopis akolitele Prohlaen Ulice**)%Nzev organizace **)%**)Sdlo organizace - ulice**)%Obec**)% PS **)% I **)% DI **)% PYjmen, jmno, titul**)% Funkce**)% e-mail**)% Telefon**)%Nzev organizace**)%Prvn forma**) %,**) na te se automaticky z pYedchozch listoYProjekt 3 - Specializa n vzdlvn lkaYskch zdravotnickch pracovnko cel vzdlvnNProjekt 1 - Specializa n vzdlvn lkaYskch zdravotnickch pracovnko kmen1Finan n pln PO - vyplHuj pouze prvnick osoby Finan n plny Vzdlvac plnymVypln se vzdlvac pln pYsluanho oboru specializa nho vzdlvn zveYejnn na webovch strnkch MZ Rjmno rezidenta pracoviatvazekdoba ms n hrub mzdaCELKEMjmno akolitele%OSTATN NKLADY - Materilov nkladybli~a specifikumks cena za 1 ks cena celkem#OSTATN NKLADY - Nklady na slu~by9Finan n pln specializa nho vzdlvn I. - 1 rezident*:Finan n pln specializa nho vzdlvn II. - 1 rezident*$*pYedkld se a~ po vbru rezidentaFFinan n pln rezidenta na specializa n vzdlvn III. - 1 rezident*JPYedb~n Finan n pln rezidenta na specializa n vzdlvn - 1 rezidentKPYedb~n finan n pln rezidenta na specializa n vzdlvn - 1 rezidentWFian n pln OSV - vyplHuj pouze osoby samostatn vdle n inn - prakti t lkaYi;Informace o vlastnick a ovldac struktuYe prvnick osobyK V souladu s ustanovenm 5 odst. 2 zkona . 101/2000 Sb., o ochran osobnch dajo, souhlasm s tm, aby moje osobn daje uveden v tto ~dosti, byly zpracovny pouze pro ely vae uvedenho vbrovho Yzen a zroveH souhlasm se zpracovnm osobn<ch dajo na zklad 18a zkona . 218/2000 Sb., o rozpo tovch pravidlech.<T!***) vyplHuje pouze fyzick osoba!*) vyplHuje pouze prvnick osobaP estn prohlaen o spoluprci s akreditovanm poskytovatelem zdravotnch slu~eb6Nzev akreditovanho poskytovatele zdravotnch slu~eb:7Kopie dokladu o vzniku poskytovatele zdravotnch slu~ebM2. Jmna a pYjmen osob, nzvy prvnickch osob s podlem v prvnick osob.***) vyplHuje fyzick osoba Jedn se o finan n pln na jednoho rezidenta. VyplHujte pouze pole ozna ena ble. Hodnota ukazatele celkem nesm bt vyaa ne~ je celkov vae dotace na jednoho rezidenta pro pYsluan obor na celou dobu specializa nho vzdlvn. Sk+Ms n hrub mzda se rozum mzda z dotace.LSpecializa n vzdlvn lkaYskch zdravotnickch pracovnko - cel programKraj - sdlo poskytovatele *)/ R ***)0 Kraj - sdlo ~adatele**) Kraj - sdlo poskytovatele**), Kraj - sdlo ~adatele **)%Kraj - sdlo poskytovatele **)1 R ***)2 R ***)2Kraj - sdlo poskytovatele **). nzev polo~ky cena za 1 ks cena celkemNzev organizace'Kopie smlouvy s akreditovanm zaYzenm Kraj - sdlo ~adatele *)+ Informace o vlastnick struktuYe1. Jmna a pYjmen vaech osob oprvnnch jednat jmnem prvnick osoby s uvedenm, zda jednaj jako statutrn orgn nebo na zklad udlen pln moci.O3. Jmna a nzvy osob, ve kterch m prvnick osoba podl a vae toho podlu. >Jmno a pYjmen osoby oprvnn k zastupovn prvnick osobyMJe proti Vm vedeno trestn Yzen nebo mte zkaz innosti? ANO / NE Dovod: estn prohlaen o bezdlu~nosti ~adatele vo i orgnom sttn sprvy, zdravotn pojiaeovn, orgnom socilnho zabezpe en a vo i zemnm samosprvnm celkom estn prohlaauji, ~e vae uveden organizace nem ke dni podn ~dosti ~dn finan n zvazky po lhot splatnosti vo i orgnom sttn sprvy, zdravotn pojiaeovn, orgnom socilnho zabezpe en i rozpo tom zemnch samosprvnch celko.) Podpis statutrnho orgnu/fyzick osoby estn prohlaauji, ~e dle ustanoven 21d psm. a) zkona . 95/2004 Sb. - v pYpad programu . 2, zajistme rezidentovi Ydn absolvovn vaech sou st vzdlvacho programu u akreditovanho poskytovatele zdravotnch slu~eb, kter nemo~e zajistit pYmo poskytovatel.PYedb~n finan n pln estn prohlaen o bezdlu~nostiQDLE NEVYPLGUJTE - VyplHuje Institut postgradulnho vzdlvn ve zdravotnictv Mobiln telefonAkreditace v oborutelefonmobilAdresa pracoviat . j. ~dosti: 4. Jmna a nzvy osob, kter jsou se ~adatelem o dotaci v obchodnm vztahu a maj z jeho podnikn nebo jin vdle n innosti prospch, kter se lia od prospchu, kter by byl zskn mezi nezvislmi osobami v b~nch obchodnch vztazch za stejnch nebo obdobnch podmnek. Jedn se zejmna o osoby, kter uzavYely se ~adatelem smlouvu o tich spole nosti podle 2747 ob anskho zkonku. K3LMaximln po et akolcch mst, pro kter m poskytovatel zdravotnch slu~eb udlenou akreditaci (pokud je uvedeno v rozhodnut o udlen akreditace)3Kopie Rozhodnut o udlen / prodlou~en akreditace%`kolc msto a po et po~adovanch RMh ?20f 2Ïg Y D 49T>JJkAc¹C9ccB g2ـ  dMbP?_*+%X&C&"Arial,Tu n"}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &M&d2?'M&d2?( `?) `?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXENo/a(" [,, `? `?&`U} $C} mC} C} $C} C} mC} C} mC} $ C} mC} $ C} $C} C} C} $C} m C} C} $ C DhDi@@  @ FFFFFFFFF ({|||||||||||||||}~ ~$~~~~~~~~~~~~~~(EEEEEEEEEEEEEEE }$}}}}}}}}}}}}}} r$ssssssssssssss(sssssssssssssss(sssssssssssssss(        $  r$ ssssssssssssss( sssssssssssssss y$ zzzzzzzzzzzzz{( ttttttttttttttt(uvvvvvvvvvvvvvw(xvvvvvvvvvvvvvw(xvvvvvvvvvvvvvw t$tttttttttttttt C     (|||||||||||||||*|||||||||||||||G(qqqqqqqqqqqqqqq(Dl,@,@@,,,@@,@,,,,@&,.,>@ddb   7ggD g2ـ eDDU`ljm dMbP?_*+%L&C&11}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha .3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &M&d2?'M&d2?( `?)M&d2?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXEN1a(" O,, BP(? BP(?&T(U} H} H} H} $H} H} H} IH} $ H} H} $H} $H} $ H} $H} $ H} H} IH} H} H} I H} IH} H} $ H} H} IH} H} H} m H} H} mH} IH} H} H} IH} H} H} $ H} mH} m H} H} mH} H} H} H} I H} H} H} $H} H} $H} $ H} H} H} IH} H} $H} $ H} H} H} $ H} mH} H} mH} $H} H} H} $H} H} $H} H} H} H} IH} $H} H} H} H} H} H} H} H} H} H} H} H} mH} H} mH} mH} H} H} H} IH} H} H} $H} H} $H} H} IH} mH} H} H} H} $H} mH} mH} mH} H} IH} $H} IH} IH} H} H} H} H} $H} H} He @i@i@  x@ iNhNNNhNNNwN@i@@ t*,,,IIIIIIIIIIIIIIIII,J,J K ,KKKKKKKKKKKKKKKKK   , , MMMMMMMMMMMMMMMMM ( , OOOPPP,R S ,LLLSS,JbJK J K K  S ,LLLLLLJKKKKKKSKKK,QT U  UUUU (,UUUUUUUUUUUUUUUUU (,KKKKKKKKKKKKKKKKKUUU  T,UUUUUUUUUU,SSSSSSUUUUUUUUUUUSSSSSSUUU  T,SSSSSSUUUU,SSSSSSUUUUUUUUUUUD l<00000Z0Z00D00Z0000ZD0D0F00F0 @!@"#@$%i@&'()*+,@-./0@123@456789i@:;i@<=>? SSSSSSUUU T,!SSSSSSUUUU,"SSSSSSKKKKKKKKKKK,#UUUUUUUUUUUUUUUUU$ $ ($,%MMMMMMMMMMMMMMMMM &V & &V & & W &&V 'V '&'VVV (V (&(VVV )V )&)VVV *V *x&*VVV +V +u&+VVV ,V ,&,VVV -V -&-VVV .V .&.VVV /V /&/VVV 0V 0&0VVV 1V 1&1VVV 2V 2&2VVV 3V 3&3VVV 4V 4&4VVV 5V 5&5VVV 6V 6P&6LLLLLLVMNOVMNOV 7V 7&7VVV,8VXXXXXXVVV,9VVVVVVVVVVVVVVVVV: :(:,;MMMMMMMMMMMMMMMMM,<YZZZZZZZZZZZZZZZ[ =\ ==] = Wy= ^ = = W_,>\]]]]]]W^]]VW_,?\]VVVVVVVVVVVVVV`D lF000D0rFFFFFFFFFFFFFFFFF00D00p0@ABCDEF@GH@ Ih@J<@K<@L:`M `N `O`Pg`Q`R`S`T `U`V+`W`X`YX`Z[\]^_ @\ @&@VVVVVVV`,A\VVVVVVVVVVVV`,B\VVVVVVVVVVVVVVV` C\ CC] C WyC ^ C C W_,D\]]]]]]W^]]VW_,E\VVVVVVVVVVVVVVV` F\ FF] F F FFW_,GabbbbbbbbbbbbbbbcH H(H*JCCCCCCCCCCCCCCCCCC KCCC KCKCCCCCCCC LCC LCCC LC LCCCCCCCC MCD MCCC MC""MCCCCCCCCCCCCCC NCE NCCC NC#NCCCCCCCC NrN OCF OCCC OC$OCCCCCCCC OrO PCG PCCC PC%PCCCCCCCC PC!PCCCCC QCH QCCC QC&"QCCCCCCCCCCCCCC RCI RCCC RC'"RCCCCCCCCCCCCCC SCJ SCCC SC("SCCCCCCCCCCCCCC TCK TCCC TC)"TCCCCCCCCCCCCCC UCL UCCC UC*"UCCCCCCCCCCCCCC VCM VCCC VC+"VCCCCCCCCCCCCCC WCN XCO YCPD lF00p00r0D.8FRhRRRRRR`abcddP>@<dCdB"d  OONN++ ++ ++4433 33 ----       ! ! ''$$&& && &&(( (( (('' '' )) )))) ** **** ,,--22 22 11 22..//00@@@A == 44 ==::88 88=>55 335577 55 00 0011 1144 77HHCDFFFF FF FFCCCC 72 %KV0 LLNP7 %LY ggD g2ـ `˻A dMbP?_*+%K&C}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3 &RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &M&d2?'M&d2?( `?)M&d2?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXEN1a(" X,, BP(? BP(?&T(U} IC} C} $C} C} C} C} IC} mC} C} I C} $C} C} $C} $C} C} IC} C} C} $C} mC} mC} mC} C} mC} IC} mC} C} C` @@@i@@x@@@ ;@ @ @ ighggghggghgg@,@@Y@@@h@@@ u,...VWWWWWWWWWWWWWWWWWWXY! ["dZ .Y !!!!!!!!!!!!"d !"Y ,"e - .Yeeeeeeeeeeeeeeeeee. Y`aeeeeeeeeee Y * eeeeeeeeee. Ydddddddddddddddddd Y * . Zhhhhkkk[Z! ["       jZ [Z ."k / [.Zllllkk[Z! [     Z  Z  l Z  [Z 0d e1 e 2 k 3 [.Zllllkmmiiiinnoo[Z! [*   k k [Z i 4 i 5[.YppppppppppppppppppYZ *pppTTTY p  ppppp.Ypppppppppppppppppp.YppY 6T T .Ydddddddddddddddddd.Y \ Y 8e 9 .YD l>2222\22F2F2\22]r2Y\22r22\ h@!@"@#$i@%h@&@'@(h@)@*@+h@,@-@./x@0:@1h@2h@3h@4h@5h@678x@9:;<=>?. YeUe!Y !v!e ! e:! e ! ;! ."Y]]]]]]]ddddddddddd#Y #<*#.$YEEEEEEEEEEEEEEEEEE.%Ye&Y &=&E &>&.'YeqEEEEEEEEEEEEEEEE.(Ydcde)Y )?)d ) e) e ) ) k ) ).*Yllllkmmiiiinnoo.+Yd,Y ,6",d ,7 ,.-Ydd.Y .q*../YEEEEEEEEEEEEEEEEEE0Y 0 0 0p 00 0@0.1YR.2YR.3YR.4YR.5YR.6Ydddddddddddddddddd7Y 7A*7.8Ydddddddddddddddddd.9Y.:Y.;Y.<Y.=Y.>Y.?YD. l2p2F22\2222\2F2~222222F2222222@ABC@D@ E`F`G`H`I`J`K`L`M`N`O`P `Q `R `S `T `U `V `W `X `Y `Z [ \ ] ^ _ .@Y.AY.BYCY CB*CD^ D*D_ KCC KC LCD LC MCE MC" NCF NC# OCG OC$ PCH PC% QCI QC& RCJ RC' SCK SC( TCL TC) UCM UC* VCN VC+ WCO XCPDl222FF< P   _ E>@<dd *e       !!!!  %% %%&& &&(((( ((-- -- ----++,,2277000000443311DDCC@@??99++::;;AABB==555555<<>>..,,3344334411112222  **)))) ))## 7ggD g2ـ :  dMbP?_*+%K&C}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3 &RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &jZ?'jZ?(M&d2?)M&d2?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXEN1a(" bXX BP(? BP(?&\(U} m} m} } I} } } m: @  X@ @ ,@ @ ,@ @ ,@ @ ,@ x@ ,@ @ ,@ @ ,@ @ ,@ @ ,@ x@ ,@ @ ,@ @ ,@ @ ,@ .///////0122222223efffffffgh ())))))ihdddddddih%&&&&&'ihdddddddih*+++++,ihdddddddi h%&&&&&'i hdddddddi h%&&&&&'i hdddddddi h ())))))ihdddddddih%&&&&&'ihdddddddih*+++++,ihdddddddih%&&&&&'ihdddddddih%&&&&&'ihdddddddij (((((((ihdddddddih%&&&&&'ihdddddddih*+++++,ihdddddddih%&&&&&'iDHl(000 @! ,@" # x@$ @% @& ,@' @( ,@) @* ,@+ @, ,@- @. x@/ @0 ,@1 @2 @3 ,@4 @5 6 ,@7 @8 @9  hdddddddi!h%&&&&&'i"hdddddddi#$h $($))))))i%hdddddddi&h%&&&&&'i'hdddddddi(h*+++++,i)hdddddddi*h%&&&&&'i+hdddddddi,h%&&&&&'i-hdddddddi.4+++++++5/hIIIIIIIi0h*+,I*+,i1h 1-S 1--I 1-T 1--i2hIIIIIIIi3h*+++++,i4h 4-4------i5hIIIIIIIi6h*+,I*+,i7h 7-> 7--I 7-U 7--i8h$$kkkkkn9m 9#9#lllllo8p0F0F>@<dldj#!!((..$$&&**,,4466667777110000 9988 3311 7ggD g2ـ V9` dMbP?_*+%J&C}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &jZ?'jZ?(M&d2?)M&d2?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXEN4a(" dXX BP(? BP(?&T(U} I} } }  , w h , ; @ @ x@ ; , , ; , ; ; ; J ; ;EEEEEEEE FGGGGGGGHIJJJJJKL MhNQRRRRS Tw OP*@@@@@@@@@@@@UOPAAAAAAUBCCCCCCCD >i?! D D LL :j ;#  % w <k = J L(\? J  J J  J  J  K  >l ?  L         :j ;#  % >m ?   LL         6o7# %w 6p7# %w 8n9 LLL  *R h(4FMM MM0   >@dd    7ggD g2ـ  dMbP?_*+%,M&C&11}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &M&d2?'M&d2?(~?)~?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXEUSea(" dXX `? `?&`U} I} } } } m} I@K@ X@ @@,@,@,@@ , , ; , ,;; ; J @ ; ` , ," "EEEEEEEE FGGGGGGGH IJJJJJKL MhNQRRRRS Tw OP*@@@@@@@@@@@@UOPAAAAAAUBCCCCCCCD >i?! D D LL :j ;#  % w <k = J  L(\? J  J  J  J  J  K >l ?! D D   LL        :j ;#  % <k = J  L(\? J  J  J  J  J K >m? LL 6o7# %w 6p7# %w 8n9LLL 2 &&:4FMM MM<    E>@d d    7ggD g2ـ =]G dMbP?_*+%@&C&11Finan n pln - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &M&d2?'M&d2?( `?) `?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXEN1a(" [,, BP(? BP(?&T(U} $C} mC} $C} $C} C} mC} C} mC} $ C} $C} $ C} $C} C} C} C} $C} m C} C} $ C=D hD;@@,@@@; , @ @ @ ,@@@, ; ;;,,*CCCCCCCCCCCCCCCCCC({|||||||||||||||} D~ ~$~~~~~~~~~~~~~~(EEEEEEEEEEEEEEE Xi$XXXXXXXXXXXXXX Y YYY [[[[[ ] ] ]]] ](ZZZZ\\\\\^^^^^^(VVVVWWWW(oooo Xl$ XXXXXXXXXXXXXX(   !!!!!"""""" Y YYY [ [[[[ ] ] ]]] ] ( YYYY[[[[[]]]]]^( ____`````#aaaa+(bbbbccccc%dddd& f$ffffffffffffff(''''''''''''''' g ggg iiiii k k kkkkm(hhhhjjjjjlkkkkkm$____`````(eeee~ $$____`````(eeee~ $$ooooppppp)qqqq~ *$VVVVrrrrrssss~ $VVVVrrrrrssss~ $wwwwxxxxx;nnnn~ < =~ >*r0-.Ejomm/1(,,,,,,,,,,,,,,, ~ ~$~~~~~~~~~~~~~~*EEEEEEEEEEEEEEE $(D6 l.,D,@,,,@,,,,@,x,@@@@@@T.,D.D ,!"#$%&'@()*+,-./0123hr 4; 5J 6789,@:;< gggg  I  $!yzz{|}}}~tuuv~ !!$"yzz{|}}}~tuuv~ ""$#yzz{|}}}~tuuv~ ##$$yzz{|}}}~tuuv~ $$$%yzz{|}}}~tuuv~ %%$&yzz{|}}}~tuuv~ &&$'yzz{|}}}~tuuv~ ''$(yzz{|}}}~tuuv~ (($)yzz{|}}}~tuuv~ ))$*yzz{|}}}~tuuv~ **$+yzz{|}}}~tuuv~ ++$,yzz{|}}}~tuuv~ ,,$-yzz{|}}}~tuuv~ --$.yzz{|}}}~tuuv~ ..$/yzz{|}}}~tuuv~ //$0yzz{|}}}~tuuv~ 00$1yzz{|}}}~tuuv~ 11$2~ 22$3?@@ABCCCD;EFFG~ 3<34 4 4H~ 4>45 52$53344533367899:>$0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T@>@d4d2Bh 00 00 1111 11 **** ** ))4444 44 ---- -- .... .. ## ## $$(((( (( %% "" $$ //// // ++++ )) )) ## '''' %% &&&& && %%!! 00 ++ ,,,, !! """" ,,  '' $$ !!             ggD g2ـ e;F dMbP?_*+%,@&C&11Finan n pln - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &M&d2?'M&d2?(~?)~?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXEN4a(" dXX `? `?&`U} I} } } } m} I@K@ X@ @@,@,@,@@ , , ; , ,;; ; J @ ; ` , ," "EEEEEEEE FGGGGGGGH IJJJJJKL MhNQRRRRS Tw OP*@@@@@@@@@@@@UOPAAAAAAUBCCCCCCCD >i?! D D LL  :j ;#  % w <k = J L(\? J  J  J J J K  >l ?! D D   LL      :j ;#  % <k = J  L(\? J J  J  J  J  K >m? LL   ! DD 6o7# %w 6p7# %w 8n9LLL  2 &&:4FMMMM(0   >@d d    7ggD g2ـ w dMbP?_*+%@&CFinan n pln - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &jZ?'jZ?(M&d2?)M&d2?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXEN4a(" dXX BP(? BP(?&\(U} I} } }  , w h , ; @ @ x@ ; , , ; , ; ; ; J ; ;EEEEEEEE FGGGGGGGHIJJJJJKL MhNQRRRRS Tw OP*@@@@@@@@@@@@UOPAAAAAAUBCCCCCCCD >i?! D D LL :j ;# % w <k = J L(\? J  J J J J  K >l ? D   L        :j ;#  % >m ?   LL        !  DD 6o7# %w 6p7# %w 8n9 LLL   *d h(4FMMMM(0   >@dd    7ggD g2ـ KO3 dMbP?_*+%M&C&11}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &M&d2?'M&d2?(M&d2?)\.?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXEN1a(" [,,x@?<@ b* 0!0"0#0$0%0& ' 'r*'0(0) * *c**0+ , ,d*,0- . .e*.0/ 0 0f*001 2 2d*203 4 4e*405 6 6f*607 8 8d*809 : :e*:0; < <f*<0= > >g*>0?D lJ444444J44J4J4J4J4J4J4J4J4J4J4J@,A,@B,@C,@D,@E,F@ G`HZr IrJ0@0A0B0C0D0E0F0G0H0I4444444444>@dd:'    .."%''''44660022  @DHH88::<<>> ,, 7ggD g2ـ 3#.3 dMbP?_*+%M&C&11}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &M&d2?'M&d2?( `?)M&d2?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL= 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXENo/a(" [,, BP(? BP(?&T(U} $C} mC} C} $C} C} mC} C} mC} $ C} mC} $ C} $C} C} C} $C} m C} C} IC} C3 DhDi@h@i@w@@@ h@ @ h@ @ @h@h@h@@h@h@h@FxFhFFhFFFhFhFhFhF({|||||||||||||||}~ Q$(EEEEEEEEEEEEEEE R(DD,EEEEEEEEEEEEEEEDs,ets =E >ts,uuuuuuuuuuEuuuuts, vws 6 m 7 ts, eeeeeeeeeemts eeeeeeeeeem ts, EEEEEEEEEEEEEEEDD,eeDD,fEDD Sf TE(EEEEEEEEEEEEEEE V$(EEEEEEEEEEEEEEE(e =E >(uuuuuuuuuuEuuuu(v 6m 7(eeeeeeeeeemeeeeeeeeeem (EEEEEEEEEEEEEEE(ee(fE Sf TE(EEEEEEEEEEEEEEdDh l,@,D00Z00Z0F000V,@,,V,,V,B,,,V hF!"#$%&'@()*h@+,-./0 12 W$ (!fffffffffffffff" "$"(#($*%D*&fffffffffffffffD' '&'x*(D*)fffffffffffffffD* *fX$*ffffffffffffff*+ffffffffffdddddy*,eez*-fEz. .S.f .T.E . U. G(/fffffffffffffff(0* h@,@,,..B..@...n,,>@dd0            ##$$ ""  .... .. %%'',-,- ,- (( 7ggD g2ـ 2Er( dMbP?_*+%J&C}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &jZ?'jZ?(M&d2?)M&d2?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXLlҩ 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXE\d~a(" cXX BP(? BP(?&\(U} } } m} } } m} } } m} } } $} } } m} } I} } 2s@<`,  , ,,,, *,,,, (, Z Z   ,  Z  Z  Z  Z    , ZZ  Z  ,Z Z   ,   <(,Z% Z%   , Z(Z(  Z(  Z(    ,Z+ Z+   , Q(D! l<0000D0Z00p0Z0D0Z00Z0 !"#$%&'()*+,-./01 , ! !(!,",#,$,%& &(&,',(,),*Q+ ++ + + ,,,-,.,/ 0*0 1*1(2T0D0000D0000Z0000<   E   4  >@<dd A11             ''((--..!$%%&&00//))**++ ,,** ++ 7ggD g2ـ ;% dMbP?_*+%J&C}dost o poskytnut dotace - RM 2018 - program . 2 a . 3&RPYloha . 3 &CMinisterstvo zdravotnictv Palackho nmst 4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz &jZ?'jZ?(M&d2?)M&d2?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXLn 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKadministrator4 EXCEL.EXESdCa(" aXX BP(? BP(?&\(U} m} $ } } I} } I} } $} I} $} $} m} } } } } ; @@@, @ , @,@@,@,@,@ *,,,, (, Z Z  z ,  Z  Z  Z  Z    , ZZ  Z  ,Z Z   , <(,Z% Z%   , Z(Z(  Z(  Z(    ,Z+ Z+   , Q(D- l<0000D0f00p0Z0D0Z00Z0 !"# @$ % @ &'()*+,-./0123456789: , ! !(!,",#$ ${($% %|% % % ,&,'        ,(        ,)       ,*       ,+       ,,       ,-       ,.        ,/        ,01 1}(1,2,3,45 5~5 5 5 ,6,7,89 9(9: :(::0D00DZ00000000000D000Z000D   E   4 >@<dd U::33995555 6677884444 0022---- .... !#$$%%%% //// ++++ **** &&&& (( ))))  ,,,, '''' ((            7ggD g2ـ  dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?([4d2?)[4d2?M \\omega\Bezpe n tiskCF37-4E788 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C754_3PCLXL 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101NALHAVNALHAVArialH<bddXXP_ArialCourier NewSymbolTimes New RomanWingdings ArialCourierSymbolTimes New RomanWingdings#viKduchekj4 EXCEL.EXE$ ca(" dXX333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0@HT t FMPJindich Miroslav Ing.@.]@b@\i՜.+,D՜.+,HP X`hp x M Pokyny k vyplnn Prvodn listInformace o adateliInformace o struktuepedben finann pln OSV Pedbn finann pln POFinann pln I+II_Finann pln III POFinann pln III OSV ivotopis kolitele ProhlenP BezdlunostP spoluprceList1Moravskoslezk' Prohlen'!Oblast_tisku' Prvodn list'!Oblast_tisku$'Informace o adateli'!Oblast_tisku Stedoesk listyPojmenovan oblastiL 5= RSPoradi1 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F+sWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8