S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

88/2021 Dle § 5 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření (dále jen „Vyhláška“), platí, že (zejména písemné, obrazové, grafické nebo tvarové) označení elektronické cigarety, náhradní náplně, jednotkového balení či jakéhokoliv vnějšího balení nesmí obsahovat žádný prvek nebo rys, který naznačuje, že elektronická cigareta nebo náhradní náplň do ní „má vitalizační, energizující, léčivé, omlazující nebo přírodní účinky, [..] nebo jiné zdravotní přínosy nebo přínosy pro životní styl“. 1) Požadovaná informace č. 1: Je s výše citovaným ustanovením Vyhlášky v rozporu cizojazyčný (tedy nikoliv český) název elektronické cigarety, který má (jak je v tomto jazyce časté) několik různých významů, z nichž jeden znamená „skvělý“, avšak totéž slovo může znamenat také „narkotikum“ či „lék“? 2) Požadovaná informace č. 2: Žádám o poskytnutí veškerých rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a dále Krajských hygienických stanic v ČR týkající se výkladu anebo aplikace ustanovení § 5 odst. 5 písm. b) Vyhlášky,

Vytvořeno: 2. 3. 2021 Poslední aktualizace: 2. 3. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
88-A.pdf (581,98 KB)