804/2021 zaslání všech stanovisek, metodik, výkladových materiálů, dopisů, interních podkladů či jakýchkoliv jiných dokumentů obsahujících výklad, resp. právní názor, Ministerstva k ust. § 3 a ust. § 4a – § 4c ZSZ; současně Vás žádám také o zaslání veškerých dokumentů obsahujících analýzu závěrů uvedených v Nálezu 4/17

Vytvořeno: 21. 3. 2022 Poslední aktualizace: 21. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
804.rtf (540,40 KB)