S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

777/2021 a) Podle kterého zákonného předpisu mají provozovatelé služeb právo kontrolovat informace o zdravotním stavu zákazníků? Podle směrnice 95/46/ES (dále jako GDPR) a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb. se jedná o citlivý osobní údaj, jež může být kontrolován pouze v oprávněném zájmu daným zákonem, nikoliv nařízením vlády. b) Podle jakého zákonného předpisu mohou provozovatelé služeb schraňovat jmenné seznamy zákazníků včetně kontaktních údajů. Podle GDPR se jedná o osobní údaje, které mohou být schraňovány jen na základě oprávněného zájmu. Nařízení vlády/ministerstva nezavdává vznik oprávněného zájmu.

Vytvořeno: 20. 10. 2021 Poslední aktualizace: 20. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
777a.pdf (537,67 KB)