S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

723/2021 Informace č. 1 Jakým způsobem na psychiatrických klinikách na odděleních jsou pacientky chráněny proti sexuálnímu obtěžování psychiatrickým pacientem mužského pohlaví se sexuální úchylkou voyerismus či jinou sexuální deviací? Informace č. 2 Jaký interní předpis či zákon upravuje na psychiatrických odděleních, aby nedocházelo k sexuálnímu obtěžování pacientek pacienty mužského pohlaví na odděleních, kde jsou obě pohlaví? Informace č. 3 a) Pokud dojde na psychiatrickém oddělení k tomu, že jiný psychiatrický pacient se sexuální úchylkou si mobilem nafotí polonahou pacientku (její holou zadnici), aby ji mohl následně vydírat či dalším způsobem sexuálně obtěžovat, jakým konkrétním způsobem by to mělo být vedením psychiatrické kliniky řešeno (nebezpečný pacient přeřazen na jiné uzavřené oddělení, oznámení na PČR či jiný nápravný a dostačující ochranný postup pro další pacienty)? b) Jaké další právní důsledky z výše uvedeného sexuálního obtěžování pacientky je vedení psychiatrické kliniky povinno vyvodit na oddělení, aby bylo v budoucnu zamezeno tomuto poškozujícímu jednání zasahujících do osobnostních práv pacientů podle Občanského zákoníku? c) Podle kterého interního předpisu či zákona je výše uvedený závažný incident řešen, aby k tomuto na psychiatrických klinikách nedocházelo?

Vytvořeno: 14. 10. 2021 Poslední aktualizace: 14. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
723a.pdf (529,52 KB)