S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

705/2021 (1) Má MZV laboratorně potvrzeno, že byl v České republice získán čistý vzorek koronaviru SARS-CoV-2 pro jeho další zkoumání? (2) Disponuje MZV znalostí o tom, že koronavirus SARS-CoV-2 byl samostatně izolován u konkrétních pacientů z řad občanů České republiky? (3) Disponuje MZV studií, které potvrzuje splnění tzv. Kochových postulátů, aby mohlo deklarovat nemoc COVID 19 jako následek přítomnosti koronaviru SARSCoV- 2? (4) Pokud došlo k izolaci koronaviru SARS-CoV-2, pak žádám o uvedení názvu laboratoře a poskytnutí relevantních studií z českých laboratoří. (5) Pokud MZV nemá relevantní informaci o tom, že koronavirus SARS-CoV-2 byl izolován u konkrétních pacientů z řad občanů České republiky a další

Vytvořeno: 13. 10. 2021 Poslední aktualizace: 13. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
705a.pdf (722,00 KB)