S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

66/2019 Nároky na náhradu škody a zadostiučinění za majetkovou újmu dle z.č. 82/1988 Sb. za období 2015-2018.

Vytvořeno: 10. 4. 2019 Poslední aktualizace: 10. 4. 2019

Přílohy