S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

657/2021 1) Soupis všech akcí, včetně hromadných, které od letošního 1. ledna 2021 do dnešního dne získaly od Odboru ochrany veřejného zdraví MZ povolení ke konání (celý název akce, datum jejího konání, co bylo předmětem akce, kdo byl pořadatelem a vysvětlení, proč byla akce Odborem ochrany veřejného zdraví MZ povolena). 2) Soupis žádostí o povolení akcí od letošního ledna, které byly na Odbor ochrany veřejného zdraví MZ adresovány od lékařských společností, a to nejen od odborných společností ČLS JEP, ale i společností, jako je Sdružení praktických lékařů ČR či Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (název společnosti, která žádala, datum žádosti, předmět žádosti a zejména informaci, zda byla akce Odborem ochrany veřejného zdraví MZ povolena či nikoli. Pokud akce lékařské společnosti byla zamítnuta, žádáte jasné vysvětlení, proč byla zamítnuta);

Vytvořeno: 17. 9. 2021 Poslední aktualizace: 17. 9. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
657-a.pdf (522,87 KB)