643/2021 1. Ministerstvo zdravotnictví do nedávna spolupracovalo s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (dále jen „MeSES“). Kteří ze členů MeSES disponovali odbornými znalostmi v oblasti epidemiologie? 2. člen skupiny MeSES, byl prezentován právě jako epidemiolog. Na základě jakých Vám dostupných informací je jeho odbornou specializací epidemiologie (např. informace o dosaženém vzdělání, publikační činnosti apod.)? 3. Jakou částku uhradilo Ministerstvo zdravotnictví České republika v období březen 2020 do období květen 2021 (včetně) v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 skupině MeSES či jejím jednotlivým členům a za jaké služby (za jaká plnění)?

Vytvořeno: 15. 9. 2021 Poslední aktualizace: 15. 9. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
643-a.pdf (478,39 KB)