641/2021 „1. Fotokopie listiny obsahující pracovněprávní, obchodněprávní nebo obdobný vztah epidemiologů a dalších členů skupiny MeSES s Ministerstvem zdravotnictví ČR, popř. objednávku jejich služeb, tedy listinu, na jejímž základě pracují v rámci MeSES, tedy Mezioborové skupiny pro epidemické situace; 2. Personální složení Mezioborové skupiny pro epidemické situace včetně odborností jejích členů, a na základě čeho a kým byly dané osoby pro práci v této skupině osloveny, vybrány a kým; 3. Rozhodnutí, kterým byla Mezioborová skupina pro epidemické situace ustavena, obsah práce dané skupiny a úkoly, kterými a kým byla pověřena

Vytvořeno: 15. 9. 2021 Poslední aktualizace: 15. 9. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
641-a.pdf (362,49 KB)