S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

625/2021 a) Všechny informace k Celogenomové sekvenaci (WGS) virových vzorků onemocnění SARS COV2 (COVID 19). Tedy, žádám informace, kolik vzorků je k dispozici, k této metodě. A dále po jakou dobu budou uchovány na základě konkrétního právního předpisu, který opravňuje držitele tohoto vzorku k takovému nakládání a uchovávání tohoto biologického materiálu. b) Všechny informace, jak byly vybírány virové vzorky Celogenomové sekvenaci (WGS) onemocnění SARS COV2 (COVID 19). Tedy, poskytněte informace o metodice výběru. c) Všechny informace o tom, jak byl pacientem udělen informovaný souhlas k tomu, aby z jeho virového vzorku onemocnění SARS COV2 (COVID 19), pak byla prováděna Celogenomové sekvenace (WGS) a dále tyto byly uchovávány po určenou dobu. d) Všechny spisové značky nebo čísla jednací správních spisů a všechny spisové přehledy k jednotlivým správním spisům, které existují u všech mimořádných opatření nařizující povinné testování osob, a to od března 2020 do dne podání této žádosti. a další

Vytvořeno: 15. 9. 2021 Poslední aktualizace: 15. 9. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
625-a.pdf (642,41 KB)