609/2021 „Je zakázán vstup zákonným zástupcům do prostor škol a mateřských škol? Podle RVP MŠ i RVP ZŠ má zákonný zástupce právo se účastnit výuky i her. Dle školního řádu MŠ může vstoupit do budovy školy i do venkovního prostoru školy. Tudíž informace, kterou dostávám o tom, že to záleží na řediteli instituce není pravda, jelikož toto vyplývá jak z RVP, tak i školního řádu, že na toto zákonný zástupce právo má. Navíc dle Listiny základních práv a svobod má dítě právo na neomezenou přítomnost zákonného zástupce, což bylo dáno i v případě, že byl v nemocnicích zákaz návštěv, ale omezení samozřejmě neplatilo pro zákonné zástupce a jejich děti, jelikož dítě má na přítomnost zákonného zástupce právo. Tudíž nelze zakázat vstup do šaten mateřské školy?“

Vytvořeno: 14. 9. 2021 Poslední aktualizace: 14. 9. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
609-a.pdf (371,97 KB)