S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

609/2021 „Je zakázán vstup zákonným zástupcům do prostor škol a mateřských škol? Podle RVP MŠ i RVP ZŠ má zákonný zástupce právo se účastnit výuky i her. Dle školního řádu MŠ může vstoupit do budovy školy i do venkovního prostoru školy. Tudíž informace, kterou dostávám o tom, že to záleží na řediteli instituce není pravda, jelikož toto vyplývá jak z RVP, tak i školního řádu, že na toto zákonný zástupce právo má. Navíc dle Listiny základních práv a svobod má dítě právo na neomezenou přítomnost zákonného zástupce, což bylo dáno i v případě, že byl v nemocnicích zákaz návštěv, ale omezení samozřejmě neplatilo pro zákonné zástupce a jejich děti, jelikož dítě má na přítomnost zákonného zástupce právo. Tudíž nelze zakázat vstup do šaten mateřské školy?“

Vytvořeno: 14. 9. 2021 Poslední aktualizace: 14. 9. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
609-a.pdf (371,97 KB)