S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

60/2022 1. jakou částku, kdy a komu zaplatilo Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) v souvislosti vyřizováním žadatelovi žádosti o informace ze dne 29.3.2019, učiněné u ministerstva (dále jen „žádost o informace ze dne 29.3.2019“), 1.1 na nákladech řízení u Městského soudu v Praze sp.zn. xxx, 1.2 na nákladech exekuce vedené xxx sp.zn. xxx, 1.3 na nákladech oprávněného v exekuci vedené xxx sp.zn. xxx, 1.4 na pokutách podle § 351 odst. 1 o.s.ř. v exekuci vedené xxx sp.znxxx, 1.5 na jiných výdajích (prosím specifikujte povahu výdaje), 2. které úřední osoby (titul, jméno, příjmení, funkce) se podílely na  2.1 vyřizování žadatelovi žádosti o informace ze dne 29.3.2019, 2.2 účasti ministerstva v řízení u Městského soudu v Praze sp.zn. xxx, 2.3 účasti ministerstva v exekuci vedené xxx sp.zn. xxx, 3. zda, kdy, proti komu (titul, jméno, příjmení, funkce) a v jaké výši uplatnilo ministerstvo právo na náhradu škody způsobené ministerstvu tím, že ministerstvo muselo v souvislosti vyřizováním žadatelovi žádosti o informace ze dne 29.3.2019 provést platby, na které se žadatel dotazuje v bodě 1 (prosím přiložte písemnosti, kterými bylo právo uplatněno), 4. zda, kdy, kým (titul, jméno, příjmení, funkce) a v jaké výši bylo ministerstvu zaplaceno na náhradě škody, na jejíž uplatnění se žadatel dotazuje v bodě 3; zda byla ohledně náhrady škodu uzavřena nějaká dohoda (prosím přiložte kopii dohody) a zda je či byl o náhradě škody veden spor (prosím přiložte žalobu, vyjádření k žalobě a rozsudek).

Vytvořeno: 9. 3. 2022 Poslední aktualizace: 9. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
60.docx (168,33 KB)