S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

6. ministerská konference WHO Životní prostřední a zdraví

Vytvořeno: 8. 9. 2017 Poslední aktualizace: 8. 9. 2017

Ve dnech 13. až 15. června 2017 se v Ostravě v areálu Dolních Vítkovic uskutečnila 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) Životní prostředí a zdraví.

Téměř 500 delegátů a pozorovatelů ze 49 z celkových 53 členských států Evropského regionu WHO a hosté z Kanady, USA, Filipín a EU a zástupci mezinárodních a nevládních organizací se věnovali vzájemné provázanosti problémů v oblasti životního prostředí a zdraví, a to s ohledem na skutečnost, že každý rok zemře předčasně v důsledku znečištěného prostředí minimálně 1,4 milionu Evropanů, což odpovídá minimálně 15 % všech úmrtí v Evropě. Zhruba polovina těchto úmrtí souvisí s vnějším či vnitřním znečištěním prostředí. Dohromady ztratí občané 50 milionů let zdravého života ročně kvůli rizikům souvisejícím s životním prostředím.

Společným cílem Regionální úřadovny WHO pro Evropu, Evropské hospodářské komise OSN a Programu OSN pro životní prostředí bylo zhodnotit dosavadní úsilí členských států Evropského regionu WHO ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví a definovat priority v této oblasti v Evropě 21. století.

Ostravská konference navázala na pravidelná setkání členských zemí Evropského regionu WHO na vysoké úrovni k tzv. Evropskému procesu životního prostředí a zdraví. Hlavním výstupem konference bylo schválení Ostravské deklarace, která definuje společnou evropskou politiku v  klíčových problémech ve vztahu životního prostředí a zdraví po roce 2020.