S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

593/2020 1) Kdo je prosím autorem, popř. i spoluautory vyhlášky k odškodnění následků vzniklých po očkování? 2) Kde prosím vyhlášku odškodňující následky po očkování najdu-např. v kterém odkaze na web. stránkách MZ? 3) Kde jsou prosím na vyhlášce uvedeny všechny zdroje odborného medicínského poznání, o které se opírá? 4) Proč nebyly při tvorbě vyhlášky přizvány spolky např. Rozalio, organizace a jednotlivci, kterým byla přislíbena účast nebo požádaly písemně o schůzku s předstihem, či zajistily zdroje odborného medicínského poznání pro odškodnění ve vyhlášce a požádaly o schůzku. 5) Jak byly prosím vyřešeny stížnosti pro nečinnost pana JUDr. Policara a paní MUDr. Rážové 6) Jakým způsobem MZ rekonstruuje vyhlášku odškodnění následků po očkování? Z důvodů nezahrnutí následků doložených medicínskými, odbornými poznáními po očkování-již aktuálně dostupnými, i těch, které byly doručeny na MZ v době ministrování pana Prymuly, ne tedy těmi, které budou teprve vznikat

Vytvořeno: 14. 3. 2021 Poslední aktualizace: 14. 3. 2021

Přílohy