556/2021 1) Na základě, jakého usnesení, nařízení, rozhoduje o epidemiologických opatřeních v celé České republice žádným orgánem nevolená skupina osob nazvaná MeSES v čele s MUDr. 2) Kdo za tuto skupinu bude platit náhrady škod v navazujících žalobách o náhradu škody od data 26. dubna 2021, kdy Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo opět protizákonná opatření

Vytvořeno: 12. 7. 2021 Poslední aktualizace: 12. 7. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
556-a.pdf (308,31 KB)