S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

532/2021 1) Kteří zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví připravovali poslední dvě Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 nebo pro toto Sdělení připravovali podklady? 2) Která osoba, která podléhá zákonu o státní službě, má v kompetenci předložení Sdělení k podpisu ministru zdravotnictví? 3) Na základě jakých skutečností (jakých dat či jakých jiných důvodů) byla v posledních dvou Sděleních zařazena Velká Británie mezi země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění Covid-19?

Vytvořeno: 22. 6. 2021 Poslední aktualizace: 22. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
532-a.pdf (505,76 KB)