517/2021 a) právní odpovědnosti za újmu na zdraví způsobené poškozením zdraví po očkování vakcínami proti koronaviru SARS COV2 (COVID 19). Tedy, kdo bude nahrazovat újmu na zdraví poškozenému pacientovi v příčinné souvislosti s očkováním a dále na základě jakého právního předpisu; b) Je možno uplatnit náhradu újmy na zdraví způsobené poškozením zdraví v příčinné souvislosti s podání očkovací vakcíny proti koronaviru SARS COV2 (COVID 19), a to přímo proti výrobci uvedených vakcín

Vytvořeno: 22. 6. 2021 Poslední aktualizace: 22. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
517-a.pdf (472,88 KB)