S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

515/2021 1. Na základě jakých věrohodných publikovaných dat Ministerstvo zdravotnictví v rámci Ochranného opatření občanům ČR zakázalo po návratu do vlasti ze zemí s výrazně nižší incidencí Covid-19 po dobu pěti dnů volný pohyb po území České republiky? 2. Jaká data či studie, publikovaná v renomovaných odborných časopisech, která by uváděla zásadně větší riziko přenosu Covid-19, byla podkladem pro rozhodnutí ponechat otevřené továrny a uzavřít většinu služeb i obchodů a všechny typy škol pro přímou výuku? 3. Jaká opatření a rozhodnutí za posledních 12 měsíců Ministerstvo zdravotnictví učinilo pro snížení obezity obyvatel ČR, která je jasnou incidencí závažného průběhu Covid-19, když ve zdravotnických zařízeních je cca 80% pacientů s Covid-19, kteří mají nadváhu (zdroj: ÚZIS, březen 2021)? 4. A pokud byla učiněna opatření a rozhodnutí pod bodem 3., tak jak jsou do těchto doporučení inkorporovány zákazy tělesné výchovy, uzavření sportovních zařízení a zákaz amatérského sportu v průběhu let 2020 a 2021?

Vytvořeno: 22. 6. 2021 Poslední aktualizace: 22. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
515-a.pdf (833,65 KB)