S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

512/2021 1. „Je tabulka (statistika), která je součástí výše specifikovaného článku skutečně původem z MZ a odpovídají údaje v ní obsažené skutečnosti? 2. Kolik osob zemřelo bezprostředně na onemocnění covid-19 za celou dobu vedení této statistiky? 3. Kolik z těchto zemřelých osob vykazovalo i jiná život bezprostředně ohrožující onemocnění, např. konkrétně terminální stadium rakoviny? 4. Obsahuje statistika osob zemřelých na onemocnění covid-19 rovněž úmrtí v důsledku úrazů, autonehod apod.? Pokud ano, kolik takových případů statistika vykazuje? 5. Obsahuje statistika osob zemřelých na onemocnění covid-19 rovněž úmrtí těch osob, které vykazovaly příznaky onemocnění covid-19, avšak které přímo na toto onemocnění testovány nebyly? 6. Je či bude vedena evidence osob zemřelých na onemocnění covid-19, které zemřou po aplikaci vakcíny, a to první i obou dávek? Pokud taková evidence vedena je, kolik takových zemřelých osob je evidováno?

Vytvořeno: 21. 6. 2021 Poslední aktualizace: 21. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
512-a.pdf (670,91 KB)