511/2021 1. Žádám o předložení certifikátu, či jiného osvědčení o zdravotní nezávadnosti testovací sady Singclean, dodané k testování dětí ve školách, a to v českém jazyce. 2. Žádám o informaci, zda je testovací sada dle návodu výrobce určena pro samotestování bezpříznakových jedinců? 3. Jaká je výrobcem deklarovaná senzitivita a specifita testu a požaduji předložení nezávislého testu, kterým byly tyto parametry ověřeny? 4. Jakým způsobem je zajištěna anonymita výsledků testu, potažmo informace o zdravotním stavu testovaného dítěte? Kde, kým a jakým způsobem budou tyto informace zpracovávány a ukládány? 5. Jak bude naloženo s odebraným biologickým materiálem, obsahujícím DNA testovaného dítěte? 6. Kdo ponese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, kterou si dítě, které není plnoleté, a tudíž není odpovědné za své činy, případně způsobí neopatrným úkonem samoodběru z nosní dutiny? Ministerstvo

Vytvořeno: 21. 6. 2021 Poslední aktualizace: 21. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
511-a.pdf (1,08 MB)