5. výzva 3.2 IOP – Možnost konzultací k zadávacím dokumentacím

Vytvořeno: 30. 3. 2010 Poslední aktualizace: 30. 3. 2010

Odbor evropských fondů umožní konzultace k zadávacím dokumentacím, které budou žadatelé zpracovávat v rámci projektů 5. výzvy, ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Návrhy zadávacích dokumentací je možné zasílat po předložení projektové žádosti na emailovou adresu zakazky@mzcr.cz. Do předmětu emailu vždy uveďte „5. výzva a název Vašeho projektu„.


Samotné vyhlašování výzev pro podání nabídky bude možné až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a současně schvalujícího stanoviska k zadávací dokumentaci od MZd.