478/2021 na základě kterých konkrétních ustanovení zákonů Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svém mimořádném opatření ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN nařídilo bod I/17, kterým omezilo právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ačkoli v § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 se explicitně uvádí, že „zákaz nebo omezení nelze vztáhnout na … shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím

Vytvořeno: 4. 6. 2021 Poslední aktualizace: 4. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
478-a.pdf (233,34 KB)