S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

453/2021 1) Je toto opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu s ústavním právem na vzdělání zaručeným Listinou základních práv a svobod? 2) Je toto opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu se „školským zákonem“? 3) Je testování dětí pedagogickými pracovníky a jinými pracovníky školy dle opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu „zákona o zdravotních službách“? 4) Je testování dětí pedagogickými pracovníky a jinými pracovníky školy dle opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 5) Je zacházení s odpadem vzniklým při testování ve školách dle opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady?

Vytvořeno: 31. 5. 2021 Poslední aktualizace: 31. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
453-a.pdf (440,89 KB)