S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

437/2021 Za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.“ Při vstupní prohlídce se může odebrat krev, která je dále testována, zdali jsem vhodný dárce, tudíž je tímto testováním znehodnocena a nedá se případně použít u člověka nebo pro výrobu krevních derivátů. Ve výsledku se taktéž může ukázat, že vhodný dárce nejsem. Pokud i při této vstupní prohlídce dostanu určitou finanční náhradu (tj. náhradu za pouhou registraci), je možné tuto finanční odměnu za odebírání krve považovat jako náhradu nákladů dle výše zmíněného paragrafu, a to i v případě, když nebudu dle testů vhodný dárce

Vytvořeno: 26. 5. 2021 Poslední aktualizace: 26. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
437-a.pdf (552,11 KB)