S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

418/2021 1. Je třeba k pěstování druhů a odrůd rostliny konopí (rod Cannabis), které nemohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů na ploše menší než 100 m2 třeba povolení k zacházení s návykovými látkami ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o návykových látkách“), případně jiné povolení? 2. Je třeba k získávání, skladování, zpracování a dodávání rostlin konopí (rod Cannabis), které nemohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, pro jiné než průmyslové, technické a zahradnické účely, povolení k zacházení s návykovými látkami ve smyslu ustanovení § 4 zákona o návykových látkách, případně jiné povolení? Při poskytnutí této informace zohledněte, že by nedocházelo k nakládání s kvetoucími nebo plodonosnými vrcholíky rostliny ani nadzemními částmi rostliny, jejíž součástí je vrcholík rostliny ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o návykových látkách. 3. Je třeba k dodávání rostlin konopí (rod Cannabis), které nemohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, pro průmyslové, technické a zahradnické účely, povolení k zacházení s návykovými látkami ve smyslu ustanovení § 4 zákona o návykových látkách, případně jiné povolení? Při poskytnutí této informace zohledněte, že by nedocházelo k nakládání s kvetoucími nebo plodonosnými vrcholíky rostliny ani nadzemními částmi rostliny, jejíž součástí je vrcholík rostliny ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o návykových látkách. 4. Lze získávání, skladování a zpracování rostlin konopí (rod Cannabis), které nemohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, ve formě konopného čaje či jiných potravinářských výrobků určených ke konzumaci, případně ve formě bylinných výrobků určených ke kouření, podřadit pod průmyslové, technické anebo zahradnické účely? Při poskytnutí této informace zohledněte, že by nedocházelo k nakládání s kvetoucími nebo plodonosnými vrcholíky rostliny ani nadzemními částmi rostliny, jejíž součástí je vrcholík rostliny ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o návykových látkách. 5. Lze dodávání (formou prodeje) rostlin konopí (rod Cannabis), které nemohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, ve formě konopného čaje či jiných potravinářských výrobků určených ke konzumaci, případně ve formě bylinných výrobků určených ke kouření, podřadit pod průmyslové, technické anebo zahradnické účely? Při poskytnutí této informace, prosím, zohledněte, že by nedocházelo k nakládání s kvetoucími nebo plodonosnými vrcholíky rostliny ani nadzemními částmi rostliny, jejíž součástí je vrcholík rostliny ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o návykových látkách

Vytvořeno: 26. 5. 2021 Poslední aktualizace: 26. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
418-a.pdf (849,96 KB)