381/2021 poskytnutí přehledu všech veřejných zakázek realizovaných MZ nebo KHS v přímé působnosti ministerstva v režimu obecné výjimky dle §29písm. c)zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 téhož zákona, a to v době vyhlášeného nouzového stavu v druhé půli r. 2020 a v r. 2021

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 20. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
381-a.pdf (260,14 KB)