S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

380/2021 a) Informace o způsobu klasifikace úmrtí před zavedením kód U07.1 a dále U07.2 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro vyznačení případů onemocnění novou formou koronaviru SARS COV2 (COVID 19), a to podle rozhodnutí WHO. Tedy podle jakých pravidel by byla klasifikace vedena nebýt shora uvedeného vyčlení kódu U07.1 a dále zavedení U07.2 podle MKN? b) Je přípustné vznést námitku proti postupu WHO při zavedení jakékoli klasifikace úmrtí podle MKN? Dále kdo je oprávněn takovou námitku vznést a jaký následuje další postup WHO? c) Učinila Česká republika tuto námitku proti úpravě klasifikace MKN shora uvedeného označení, a dále s jakým výsledkem? d) Jaké kroky učinil povinný subjekt pro: „Osvícené veřejné mínění a činná spolupráce veřejnosti jsou svrchovaně důležité pro zlepšování zdraví lidu.“, a to ve vztahu k onemocnění SARS COV2 (COVID 19). Zde je předmětem žádosti období od 01. 01. 2020 do 30. 03. 2021. Žadatel odkazuje v tomto na Ústavu Světové zdravotnické organizace, které je České republika jistě členem, a to podle Vyhlášky č. 189/1948 Sb., a další

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 20. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
380-a.pdf (673,14 KB)