S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

364/2021 1) Kdy byla provedena změna obsahu webu https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/ do podoby ke dni 24.3.2021? 2) V obsahu ke dni 24.3.2021 již není zmíněno: „jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody.“ Odstraněním textu ze sekce o dezinformacích, lze usuzovat, že co není dezinformace, je pravda. Dále dovozuji s ohledem na skutečnost zavádění „covid pasu“ viz. např.informace z webu České televize 17.3.2021 https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3284850-evropska-komsie-predstavilacovid- pas-umozni-snadnejsi-cestovani že tento „covid pas“ či „vakcinační pas“ může být využíván k omezení lidských práv a svobod. 3) Žádám o sdělení příslušné právní normy, která zakazuje použití tzv. „covid pasu“ na body a) až c) níže: a) omezení pohybu v rámci ČR mimo bydliště / obec / kraj? b) omezení vstupu do objektů a budov, včetně budov úřadů a institucí státu? Obecních, městských či krajských úřadů? Bank, pošty, restauračních zařízení, sportovních zápasů apod? c) omezení pohybu ve venkovním prostředí

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
364-a.pdf (392,07 KB)