335 310 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů a lázeňských léčebných ústavů

Vytvořeno: 8. 12. 2021 Poslední aktualizace: 16. 3. 2022

335 310

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů a lázeňských léčebných ústavů

335 311

Pořízení, obnova a provozování ICT léčebných ústavů

335 312

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů

335 313

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny lázeňského léčebného ústavu

Přílohy

Typ souboru: pdf
335-310.pdf (1,87 MB)
Typ souboru: pdf
335-311.pdf (63,85 KB)
Typ souboru: pdf
335-312.pdf (62,87 KB)
Typ souboru: pdf
335-313.pdf (62,47 KB)