284/2021 1) Podľa vyhlášky č. 268/2019 Sb. v časti Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10 bola v roku 2020 základná variabilná hodnota bodu 0,57 Kč pri CT, resp. 0,55 Kč pri MR. Tieto bolo možné navýšiť o 0,02 Kč za bod v prípade zapojenia do systému elektronickej distribúcie obrazových dát. Ďalšou zložkou je tzv. fixní složka ktorá by mala byť vo výške 0,40 Kč. Prosím Vás o vysvetlenie nároku na fixnú a variabilnú zložku a taktiež vysvetlenie ich rozdielu v kontexte úhrad. 2) Je úhradová vyhláška a výška bodu záväzná a rovnaká pre všetkých poskytovateľov bez ohľadu na to o aký typ poskytovateľa sa jedná (pri ambulantnom poskytovaní MR/CT vyšetrenia)? 3) Je možné kombinovať vykazované kódy, napr. 89717 a 89725 prípadne ich vykázať aj viac ako jeden krát v rámci 1 vyšetrenia pacienta? 4) Sú zvlášť hradené nejaké ďalšie náklady (napr. náklady na archiváciu, náklady na kontrastnú látku, ZUM, ZULP, ďalšie náklady spojené s odosielaním výsledkov pacientom, digitálne alebo v papierovej podobe)? Ak sú hradené zvlášť, prosím o nasmerovanie kde by som našla informácie bližšie k výške úhrady a nároku na túto úhradu. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY 5) Je v sporných prípadoch rádiológ ten, kto rozhoduje o tom, ktorý kód sa reportuje VZP? Podlieha vykazovanie nejakej kontrole? (napr. na Slovensku máme kontrolórov revízií, ktorí to kontrolujú). 6) Vzťahuje sa aj na odbornost 809 otázka limitov (Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony)? Aké sú presné podmienky

Vytvořeno: 11. 5. 2021 Poslední aktualizace: 11. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
284-a.pdf (689,67 KB)