267/2021 1) Kolik bylo v České republice zjištěno případů nákazy tzv. jihoafrickou mutací SARSCOV- 2 (B.1.351)? Prosím o rozpis počtů případu podle jednotlivých dní, kdy byla tato varianta zjištěna. 2) Kolik procent vzorků odebraných při testech na přítomnost viru SARS-COV-2 podléhá tzv. sekvenování, případně jinému způsobu analýzy, dle které lze odhalit přítomnost varianty B.1.351? 3) Dochází k důkladnějšímu trasování v případě odhalení varianty B.1.351? Je trasování varianty B.1.351 prioritizováno? Jakým způsobem?

Vytvořeno: 10. 5. 2021 Poslední aktualizace: 10. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
267-a.pdf (377,91 KB)