260/2021 1. Je možné určit poměr, kolik z aktuálně (3.3.2021) udávaných zemřelých (20 941) prokazatelně umřelo pouze a jenom na covid 19, kolik zemřelo s tím, že covid 19 byl spouštěčem situace končící smrtí a kolik lidí zemřelo i s tím, že byl sice nalezen koronavirus, nicméně se smrtí neměl nic společného ? 2. Kolik bylo provedeno za posledních 12 měsíců pitev na výše zmíněných zemřelých? 3. Prosím o vysvětlení, jak je možné, že ve vztahu ke covid 19 vykazujeme jedny z nejhorších čísel na světě? Tedy jak ve srovnání se zeměmi stejného kulturního okruhu, tak se zeměmi tzv. rozvojovými. Není toto důsledkem například používáním rozdílných metodik? 4. Je opravdu možné, že zmizela chřipka? 5. A kam přesně?;

Vytvořeno: 10. 5. 2021 Poslední aktualizace: 10. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
260-a.pdf (382,95 KB)