221/2021 1. Žádám o doložení vlivu dlouhodobého užívání chirurgických roušek na lidské zdraví v souvislosti např. s možným poškozením¨, nebo onemocněním dýchacích cest, případně jiných orgánů, 2. Žádám o doložení vlivu dlouhodobého užívání respirátoru FFP2 na lidské zdraví v souvislosti např. s možným poškozením¨, nebo onemocněním dýchacích cest, případně jiných orgánů, 3. Uveďte, jakými informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, případně o co opírá skutečnosti prokazující prospěšnost užívání výše uvedených roušek a respirátorů a skutečnosti vlivu užívání těchto prostředků na lidské zdraví (odborná studie), 4. Jaký je návod k obsluze u roušek a respirátorů distribuovaných veřejnosti (návod u nich není obsažen

Vytvořeno: 28. 4. 2021 Poslední aktualizace: 28. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
221-a.pdf (1,33 MB)