S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

2. Výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce

Vytvořeno: 22. 1. 2014 Poslední aktualizace: 22. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. 1. 2014 Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity II, III a IV zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí a ošetřovatelskou péči, podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR působícího v podporované oblasti a na zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.

Bližší informace naleznete zde .