S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

2. Výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce

Vytvořeno: 22. 1. 2014 Poslední aktualizace: 22. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. 1. 2014 Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity II, III a IV zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí a ošetřovatelskou péči, podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR působícího v podporované oblasti a na zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.

Bližší informace naleznete zde .