S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

2. výzva k podání žádosti o dotaci

Vytvořeno: 8. 1. 2020 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se zhoršením bezpečnostní situace v České republice vyhlašuje pro rok 2020 druhou výzvu, kterou byl rozšířen okruh oprávněných žadatelů, k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního „Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ (dále jen „Program“).

Program je neinvestičním dotačním programem podle zákona č. 218/2000 Sb. a je zřízen na základě usnesení vlády č. 527 ze dne 24. července 2017 a v souladu s Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020, která byla schválena usnesením vlády č. 293 ze dne 19. dubna 2017. Cílem schválené Koncepce je plošně zvýšit odolnost měkkých cílů a účelně čelit hrozbě útoku. Jedním z úkolů Koncepce je vytvoření systému dotací pro měkké cíle.

Podmínky pro oprávněné žadatele o poskytnutí státní dotace z Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů pro rok 2020 pro druhou výzvu dotačního řízení jsou stanoveny ve 2. výzvě a metodice, které jsou uvedeny v příloze. Současně jsou na webových stránkách zveřejněny i priority pro rok 2020 pro 2. výzvu a formulář žádosti o dotaci pro 2. výzvu.

Termín pro předložení žádostí o dotaci ve 2. výzvě je stanoven do 11. 2. 2020. Termín pro čerpání dotace je
31. 12. 2020.

 

Přílohy