S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

197/2021 kontrolní zprávu z kontrolní činnosti úřadu na stadionu Slavie dne 18.2.2021 2) seznam kontrol, které odbor ochrany veřejného zdraví prováděl v období 1.1.2021 až 19.2.2021. Uveďte minimálně datum a čas kontroly, kontrolovaný subjekt a při jaké příležitosti či z jakého důvodu ke kontrole došlo (typicky sportování událost, kulturní událost, upozornění od …), číslo/s jednací každé kontroly. 3) Vyznačte v seznam ty kontroly, kterých se osobně zúčastnil Ředitel odboru ochrany veřejného zdraví 4) dotazy: a) Kolik osob je zaměstnáno s odbore ochrany veřejného zdraví MZ? b) Kolik těchto osob je ve státní službě a kolik v zaměstnaneckém poměru (ne ve státní službě)? 5) Kolik osob zaměstnaných či pod státní službou MZ z libovolného odboru MZ se zúčastnilo kontrolní akce na stadiónu Slavie dne 18.2.2021. Prosí, o jmenný seznam osob a jejich pracovní zařazení. 6) seznam výjimek, které vydal odbor ochrany veřejného zdraví od 1.1.2021 do 19.2.2021 v souvislosti s COVID‐19. Prosím o seznam jednotlivých výjimek obsahující min. událost, které se týkala, dobu, kdy bylo o výjimku požádáno, dobu platnosti výjimky, obsah a rozsah výjimky, kdo o výjimku požádal a kdo ji schválil, číslo jednací výjimky.

Vytvořeno: 25. 4. 2021 Poslední aktualizace: 25. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
197-a.pdf (734,17 KB)